Skip to Content

§3 Plejeret

Vælg den mest naturlige og mest bæredygtige løsning, når naturarealer skal passes og vedligeholdes.

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper og er beskrevet i lovens § 3, hvor omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem.

Det handler om:

  • Søer
  • Moser
  • Ferske enge
  • Strandenge
  • Heder
  • Overdrev
  • Vandløb

Plejepligt

Naturbeskyttelsesloven § 52 - Kommuner, som ejer ikke fredede arealer, der omfattes af bestemmelserne i § 3, skal pleje disse. Dette gælder dog ikke for vandløb og søer. (mst.dk)

Alloker plejepligten

Overlad plejen af de §3 beskyttede områder til Rent a Cow, hvor vores bæredygtige totalløsninger sørger for det hele, også på flere arealer og forskellige arealtyper. Lej kvæget, der passer til bevoksningen og vær sikker på, at I imødekommer målsætningen, samtidig med at der er  fuld fokus på biodiversitet og dyrevelfærd.

 

Dyrevelfærd

Kvæg i produktionsstalde kontra kvæg i deres rette element - naturen.

Rent a Cow bringer de to verdener sammen og hjælper kvæget til at få en nærende og sund sæson i deres rette element, hvor de kan græsse og leve et så naturligt liv som muligt.

Læs mere