Skip to Content

Miljø

 

Naturpleje og biologisk mangfoldighed

Drøvtyggere omsætter og nedbryder græs og blade på steder, hvor vi ikke rentabelt kan dyrke andre spiselige afgrøder. Samtidig er naturarealerne helt afhængige af naturpleje med græssende dyr, for at holde åbne landskaber med stor biologisk mangfoldighed. Til sammenligning forurener produktionen af svin og kyllinger vores natur og vandmiljø uden at bidrage til naturplejen. Svin og kyllingers maver er, ligesom menneskers maver, ikke indrettet til at nedbryde blade og græs og opfodres derfor primært på humane foderstoffer. Disse er for en stor del importeret og dyrket på marker, der kunne have brødfødt den lokale befolkning.

Inddrag alle parametre

For at opnå et samlet billede af en fødevareproduktion, er det vigtigt at inddrage alle væsentlige parametre som transport (fly/lastvogn/tog/skib), nedkøling, konservering, produktionsudledning, produktionsmetode osv. Med det som udgangspunkt er produktionen af oksekød, som naturplejekød, hverken mere eller mindre miljøbelastende, end en hvilken som helst anden fødevareproduktion.

Men faktisk tillader vi os at konkludere, at det på andre områder er med til at gøre noget godt for miljøet. For naturplejekød er slutproduktet af kvæg, der har haft det godt, gået frit og på naturlig vis har vedligeholdt et græsareal og skabt mere biodiversitet. Alternativt skulle dette areal i stedet holdes med maskiner, der larmer, bruger forsile brændstoffer, skal vedligeholdes og udleder CO2.

Samtidig er de smukke dyr med til at forskønne vores hverdag og uderum – og kødet kan spises med god samvittighed, fordi dyrene har haft det godt og har levet  helt naturligt af det der gror på stedet – uden kunstige tilsætningsstoffer.

Drøvtyggere

Drøvtyggere producerer methangas under gæringsprocessen i vommen. Methangassen udledes gennem munden. Udslippet er dog væsentlig mindre, når dyrene udelukkende lever af græs og anden naturlig kost, frem for kraftfoder. Faktisk indeholder det friske forårsgræs så mange græsolier, at det i de første par måneder helt neutraliserer methangassen hos kvæget.