Skip to Content

Om RentaCow

Vision

I samarbejde med virksomheder og kommuner om at skabe mest mulig biodiversitet, bæredygtigt og naturligt – samtidig med at vi skaber maksimal dyrevelfærd og glæde for den enkelte borger.

Mission

Skabe en professionel tilgang til øget biodiversitet ved afgræsning med kvæg på naturarealer.

Det langsigtede mål er at RentaCow sammen med kommuner og virksomheder genskaber tidligere tiders natur med rige enge, heder og overdrev.

Mød holdet

Pernille Vesterløkke

Biolog & projektleder

Pernille har mange års erfaring med offentlig naturforvaltning og gør gennem RaC en indsats for at rette op på den manglende naturpleje, der i årevis har været et problem i dansk natur.

Pernille er bindeled til virksomheder som Care4Nature, der registrerer udviklingen af den naturtilstand, som målrettet afgræsning medfører for naturen. 

Thomas Hansen

Landmand & Maskinstation

Thomas er vores landmand og leverer kvæget. Han har haft kvæg siden 1999 og startede på afgræsning i 2010

Thomas leverer sit kvæg på arealerne fra april til december. Han holder opsyn med kvæget hele året og sikrer sig, at kvæget har de mest optimale forhold - også når de afgræsser arealer i forskellige kommuner.

 

Lars Mikkelsen

Landmand, fotograf & filminstruktør

Lars har en stor kærlighed for kvæg og biodiversitet og driver et landbrug med kødkvæg.

Derudover har Lars igennem de sidste 30 år rejst verden rundt og lavet film og foto. CV’et byder ligeledes på flere kortfilm, som indgår i undervisningskampagner til folkeskolen og handler om tabuiserede emner.

Lars bidrager med idéudvikling, stor viden om biodiversitet samt foto og film. 

Lars Olofsson

Direktør & Forretningsudvikling

Lars har siden 2013 fået sat struktur på udlejning af kvæg til bæredygtig naturpleje. Han står for at forhandle og indgå aftaler og han er bindeleddet mellem kommuner, biologer, borgere og landmænd. Lars varetager den borgerrettede kommunikation og tager altid telefonen, når folk ringer med deres bekymring for kvæget.

I forbindelse med virksomhedernes CSRD-indrapportering er RentaCow i gang med dataindsamling for hvordan bæredygtig naturpleje bidrager til øget biodiversitet. Lars står for denne opgave.