Skip to Content

Vision og mission

Det er Rent a Cow's

Vision -

At skabe mere bæredygtig og smuk, naturlig...natur og øge biodiversiteten, samtidig med vi skaber maksimal dyrevelfærd og glæde for den enkelte borger.

Mission -

Få professionaliseret naturpleje og afgræsning med kvæg på enge, heder, overdrev og andre kommunale, statslige og grønne virksomhedsarealer.