Skip to Content

Rent a Cow har nu på 10. år alene fokuseret på naturpleje, afgræsning og dyrevelfærd

Vælg den mest naturlige og mest bæredygtige løsning, når fredede og grønne arealer skal passes og vedligeholdes.

Græssende kreaturer sørger for det hele

I stedet for miljøbelastende, støjende havetraktorer eller græsslåmaskiner kan man vælge at omlægge græsarealerne til hyggelige kvægfolde, der med tiden bliver til naturskønne, harmoniske enge, hvor biodiversiteten med en mangfoldighed af blomster og insekter har gode vækstmuligheder.

De grønne arealer med køer og kalve vil være til glæde for de omkringliggende virksomheder, villakvarterer og institutioner m.v. hvor de vil skabe rolige afstressende åndehuller.

Læs mere

Naturpleje

Tilrettelæg naturplejen af jeres grønne arealer i samarbejde med RentaCow og lad os stå for tilsyn og øvrig pasning af foldene i hele sæsonen.

Vi har stor erfaring med at vælge det rette kvæg til de bevoksninger, der er på foldene.

Læs mere

Plejeret og plejepligt

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for flora og fauna.

For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet med naturbeskyttelseslovens § 3. Det er knapt 10% af Danmarks areal, hvor det vil være ideelt at have kvæg græssende i sæsonen.

Du og din kommune eller virksomhed kan også ændre jeres arealer fra maskinslåede parker til smuk flora og -faunarig natur med meget større biodiversitet... valget er dit!!. 

Læs mere
Lars Olofsson
Founder, Direktør
Telefon 20 87 60 70
[email protected]

Nemt at komme i gang, Rent a Cow levere totalløsninger.

Kvæg til naturpleje og afgræsning er den bæredygtige løsning, der også sørger for, at biodiversitet, flora og fauna - udvikles.

Et projekt forløber typisk sådan:

Du tager kontakt til Rent a Cow 
Vi afholder et møde, hvor vi besigtiger arealerne
Vi giver tilbud på den totalløsning, der passer til jer og arealet
I giver jeres accept
Vi udsætter kvæg straks sæsonen går i gang, vi holder opsyn og hjemtager dem igen når sæsonen er slut