Skip to Content

Sammen med os kan du nu øge biodiversiteten markant!

Læs mere om Biodiversitet
Vælg en naturlig og bæredygtig løsning, når fredede og grønne arealer skal plejes og vedligeholdes

Biodiversiteten er udfordret

Biodiversitet betyder mangfoldighed af arter og arter kvæver mangfoldige levesteder. Vild natur er mangfoldig.

Når vi reducerer den vilde natur, fører det til nedgang af arter og liv. Når en art er udryddet, kan den ikke genskabes, men det kan et levested.

Du, din virksomhed, din kommune kan sammen med os hjælpe, ved at ændre jeres maskinslåede parker og tilgroede vildnis til naturlige og mangfoldige arealer.

Vær med til at genskabe levesteder FØR arterne uddør.

Læs mere om kvæg og miljø

Naturpleje

Tilrettelæg naturplejen af jeres grønne arealer i samarbejde med RentaCow og lad os stå for tilsyn og øvrig pasning af foldene i hele sæsonen.

Vi har stor erfaring med at vælge det rette kvæg til de bevoksninger, der er på foldene.

Læs mere

Kommuner

I kommunerne er der mange arealer, der kunne have gavn af naturlig afgræsning med kvæg.

Vi står for hele processen og sørger for, at opfylde kommunens krav til området.

Skal området indhegnes, står vi ligeledes for det.

Virksomheder

Som virksomhed skal du indrapportere tiltag ifht. bæredygtigheden.

Ved at støtte og bidrage til biodiversiteten og afgræsning af kvæg i din kommune, din region eller landsdækkende, kan du, som virksomhed profilere dig som grøn partner.

Vi står for alle aftaler på arealerne. 

 

Lars Olofsson
Founder, Direktør
Telefon 20 87 60 70
[email protected]

Nemt at komme i gang, Rent a Cow levere totalløsninger.

Kvæg til naturpleje og afgræsning er den bæredygtige løsning, der også sørger for, at biodiversitet, flora og fauna - udvikles.

Et projekt forløber typisk sådan:

Vi afholder et møde, hvor vi besigtiger arealerne
Vi giver tilbud på den totalløsning, der passer til jer og arealet
I giver jeres accept
Vi udsætter kvæg straks sæsonen går i gang, vi holder opsyn og hjemtager dem igen når sæsonen er slut