Vælg den mest naturlige og bæredygtige løsning,
når græsningsarealer skal passes og vedligeholdes hele sæsonen.

AFGRÆSNING MED KVÆG

Da kvæg ikke har fortænder i overmunden, bruger de tungen til at rive græsset af, og derfor kan de ikke være så selektive i deres plantevalg. Bevoksningen skal have en vis højde, for at de kan få fat med tungen. De efterlader rødder og et godt stykke af stænglerne, der netop danner vækstgrundlaget for flora og fauna.

Læs mere...

NATURPLEJE

Tilrettelæg naturplejen af jeres grønne arealer i samarbejde med Rent A Cow og lad os står for pasning af foldene i hele sæsonen. Vi har stor erfaring med at vælge det rette kvæg til de bevoksninger, der er på foldene, og vi står naturligvis også for at tilse kvæget i hele perioden.
Læs mere...

PLEJERET OG PLEJEPLIGT

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for flora og fauna. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet med naturbeskyttelseslovens § 3. Det er knapt 10 % af Danmarks areal, hvor det vil være ideelt at have kvæg græssende i sæsonen.

Læs mere...

KØER VIL KLAPPES

Køer, ungdyr og kalve er sociale dyr, som gerne vil klappes og have godbidder...

Mere om kvæg ...

RING TIL LARS

Vejledning og rådgivning om totalløsninger på enge, moser og strandenge m.v.

Første skridt ...

DYREVELFÆRD

Køer i produktionsstalde - arealer, der er overbegroede. Rent a Cow bringer de to verdener sammen og hjælper køerne til at få en nærende og sund sæson i deres rette element, hvor de kan græsse og pleje trængende arealer.

70% kommer aldrig på græs ...