Skip to Content

Naturpleje med kvæg er effektivt og skånsom for naturen

Generelt anbefales kvæg som de bedst egnede græsningsdyr, idét de kan pleje de fleste naturarealer, og de er ideelle til vedligeholdelse af enge, overdrev og heder med deres vekslende afgræsningsmønstre.

Kvæg tåler tillige en våd bund sammenlignet med andre dyrearter, men man skal være opmærksom på, at de kan give en del optrædning. Ønskes der en rydning af tilvoksede arealer til gavn for naturen, kan geder sættes på arealet i en periode og gøre det grove arbejde med at nedbide buske og vedplanter.

Det anbefales, at der i naturplejesammenhæng benyttes kødkvægsracer. Kødkvæg har generelt en bedre evne til at udnytte forskellige græsser med et lavt næringsstofindhold end kvæg af mælkerace.

Dyr, der naturplejer, skal have et godt temperament, da de ikke bliver håndteret så ofte, og de skal kunne gå i områder, der er åbne for offentligheden og derfor kan være meget besøgte.

Gødningsklatter

Dyrene lægger deres gødning tilfældigt, hvilket medfører en mosaik af vegetation, der nogle steder er høj og næringspåvirket.

Kvæg undgår de steder, hvor de for nylig har efterladt gødning. Efter noget tid græsser de her igen, da græsset nu er friskere og mere næringsrigt.

Kokasser er en af de mest næringsrige levesteder i naturen og den slags får ikke lov at ligge ret længe, før liv indfinder sig.
Mange fugle går på jagt i eller omkring lortene. Det gør insektædende arter som spidsmus og grævling også. Der findes en lang række svampe og enkelte arter af mosser, der er afhængig af møg og mange planter får spredt deres frø gennem møg.