Biodiversitet, biodiversitet, biodiversitet

 

Rent a Cow har alene fokus på naturpleje og afgræsning af folde, med det formål…
... at gøre Danmark smukkere og mere levende!

 

Vi passer på vores fælles natur og skaber også ny smuk natur samtidig med, at vi har fokus på dyrevelfærd. Vores økologiske drøvtyggere søger for, at biodiversiteten vækster, netop fordi de efterlader et godt stykke af stænglerne.

Som i gamle dage

Vi har fundet tilbage til de klassiske dyder, hvor ikke rentable arealer bruges til kvægfoder ad libitum med robuste økologiske kødkvæg, der kommer ud under åben himmel, som de bør.

Rent a Cow:
  • Udvælger kvægtype passende til arealerne
  • Sætter ungkvæg og køer med kalve på græs straks sæsonen starter
  • Tilser kvægflokkene sæsonen igennem og sørger for deres velbefindende
  • Transporterer rettidigt de sunde drøvtyggere hjem igen.
Alloker plejeretten og plejepligten sæson 2021

Hos Rent a Cow er planlægningen i fuld gang, så skynd jer, hvis I også skal være med i år.
Lad os starte med en dialog om pleje og afgræsning af jeres arealer,
kontakt mig på mobil 20 87 60 70 eller på e-mail: [email protected]

De bedste hilsner
Rent a Cow
Lars Olofsson

 

En flok på grønt areal tæt på villakvarter.

 

Afgræsning og naturpleje, der holder området smukt.

Mon ikke børnefamilier og forbipasserende også nyder det.

Villaer og afgræssende kvæg - Rent a Cow

 

Kvæg afgræsser nænsomt

Da kvæg ikke har fortænder i overmunden, bruger de tungen til at rive græsset af, og derfor kan de ikke være så selektive i deres plantevalg. Bevoksningen skal have en vis højde, for at de kan få fat med tungen. De efterlader rødder og et godt stykke af stænglerne, der netop bibeholder vækstmulighederne for biodiversiteten.

Det æder kvæg

Kvæg foretrækker græsser og halvgræsser fremfor urter. Græs udgør næsten tre fjerdedele af føden. Urter og vedplanter udgør nogenlunde ligeligt fordelt resten. Smagsneutrale urter foretrækkes. Dyrene afgræsser kun vedplanter i begrænset mængde, og nogle løvtræer som fx  pilearter, almindelig røn, dunbirk, asp og æble, og i nogle tilfælde eg og slåen. Kvæg er gode til at holde tagrør og siv nede, fordi de æder de friske skud og nedtramper jordstænglerne.