Nemt at komme i gang

Kvæg til afgræsning og naturpleje er den bæredygtige løsning, der også sørger for, at biodiversitete - flora og fauna - bibeholdes.

Et projekt forløber typisk sådan:

  • Du tager kontakt
  • Vi afholder et møde, hvor vi kigger på arealerne
  • Vi giver tilbud på den totalløsning, der passer til arealet
  • I giver jeres accept
  • Vi udsætter kvæg straks sæsonen går igang
Køer, ungkvæg og kalve afgræsser hele sæsonen.
  • Når sæsonen er slut, indfanger vi kvæget og transporterer det væk