VISION - og mission

Få professionaliseret jeres afgræsning og naturpleje med kvæg på enge, heder og overdrev og andre kommunale og statslige naturarealer. Hos Rent A Cow tilbyder vi bæredygtige løsninger, der kommer både miljøet, kommunen og borgerne til gode.

Totalløsninger er ressourcebesparende, idet vi varetager alt fra start til slut. Rent A Cow kan være et alternativ for kommunen, der i dag selv tegner aftaler med lokale bønder eller en ny type løsning til kommunen, som grundet en lav kvægbestand ikke tidligere har haft mulighed for at realisere den grønne løsning.

Med Rent A Cows totalløsninger bringes både kvæg og naturen tilbage til deres rette element, hvor de helt naturligt værner om biodiversiteten.
Vi benytter os udelukkende af fagmænd til at håndtere kvæget og har høje etiske standarder omkring dyrevelfærd og sikkerhed.

Køer, ungkvæg og kalve fortjener at være ude i sommersæsonen.