Skip to Content

Skolernes klimahandledag blev krydret med kvæg

I Greve, da skolerne havde klimahandledag, allierede Greve Kommune sig med virksomheden RentaCow, der udsætter kvæg til naturpleje for at fremme biodiversiteten. 

Skoleklasserne i 5. årgang fra Karlslunde Skole og Strandskolen i Karlslunde fik sig én på opleveren, da kvæget – efter en lang vinter – blev sat på græs i Greve.

Glade, hoppende, dansende og løbende viste kvæget at naturen er et fantastisk sted at være. 

De to 5’e klasser kunne på dagen opleve værdien af naturpleje med kvæg, og derudover var der planlagt at lave en bioblitz, hvor eleverne kortlagde biodiversiteten på området. 

Det har været en spændende dag for eleverne og ikke mindst kvæget, der – uden tvivl – havde stor glæde af at komme på arealet i Greve. 

Naturlig afgræsning med kvæg øger biodiversiteten og skaber variation og levesteder til mange arter. 

Kvæget vil være ude fra tidligt forår til sent efterår og kan besøges af offentligheden. Kvæg er sociale og nysgerrige. 

Når kvæget kommer på græs, skaber Vallensbæk Kommune mere biodiversitet

En solskinsdag i april slippes 31 brune kvier løs i folden i Vallensbæk mose og det skaber biodiversitet. Fra det øjeblik kvæget lægger den første kokasse og flår græsset op med rod enten for at spise det eller fordi de træder det ned med deres kraftige klove, skabes nye levesteder til en lang række arter. Vallensbæk Kommune har gennem mange år brugt Rent a Cow til naturplejeopgaven og plejer sjældent foldene med brug af maskiner.

”Det er altid skønt at se, når kvæget ankommer om foråret og tager mosen til sig” fortæller arealforvalteren fra Vallensbæk Kommune, som er ansvarlig for området. ”Borgerne forventer at se kvæg i Vallensbæk Mose, men jeg er ikke sikker på at alle ved, hvor meget de store dyr faktisk også betyder for biodiversiteten på arealerne”.

Styrkelse af biodiversitet

Vallensbæk Mosen er, ligesom alle landets øvrige moser, beskyttet af naturbeskyttelsesloven - og plejepligten ligger hos kommunen. Men det er langt fra alle kommuner, som lever op til denne forpligtelse, for det er dyrt og besværligt at nå omkring alle de beskyttede arealer, når man skal planlægge den kommunale, grønne drift. Og naturpleje er en kompleks størrelse, som kræver faglig indsigt. ”Hos Rent a Cow har vi en professionel tilgang til naturpleje med kvæg og vi aflaster hermed kommunens driftsafdeling for opgaven med at pleje arealerne” fortæller Lars Olufsson, stifter af Rent a Cow. "Kvæget skaber variation i levesteder til gavn for planter, svampe, insekter, fugle ja faktisk hele økosystemet får et boost – kvæget starter en kædereaktion af processer, som har betydning for et sundt økosystem. Det er på en måde komplekst og simpelt på samme tid”. Dyrene på arealerne er kødkvæg og ender deres liv på tallerkenen, men inden da har de altså ydet en stærk indsats i naturens tjeneste.

Ren naturnydelse

Som borger i Vallensbæk Kommune kan du nyde udsynet over Store Vejleådal, for kvæget holder området åbent og sikrer, at det ikke gror til i tæt pilekrat og rørskov. De fredelige, smukke dyr er både en fryd for øjet og så øger de også biodiversiteten. Kvæget går på arealerne langt ind i efteråret for at få den fulde gevinst af deres naturplejende adfærd. Så send en tak til dyrene for deres store, vigtige arbejde, næste gang du går tur i Vallensbæk Mose.