Køer på græs – hvorfor ikke?Kvæg sættes på græs - Rent a Cow

Hovedparten (70%) af de konventionelle besætninger havde slet ingen køer på græs. Blandt de hyppigste årsager er:

  • Problemer med management af græsmarkerne
  • Afstand fra stald til potentielt afgræsningsareal
  • For lidt areal til afgræsning.

Resultaterne bekræfter tidligere undersøgelser, som viser, at afgræsning er en markant forskel mellem økologi, hvor de skal på græs, og konventionel drift. Desværre ser man, at  omfanget af afgræsning indenfor konventionelt kvægbrug reduceres med henvisning til ovenstående problematikker.

Aktiv dyrevelfærd

De hyppigste årsager ikke at sætte kvæget på græs, er netop de opgaver som Rent a Cow løser. Hos os er dyrevelfærd høj prioriteret og vi har en holdning til, hvor vigtig det er at gå aktivt ind ind i at passe på dyrene, naturen og miljøet. Vi gør det nemt for virksomheder og organisationer at markere deres holdning aktivt og vise, at de agerer på det.

Management - overlad det til Rent a Cow. Vi holder opsyn med kvæget og forholdene på vores folde.

Afstand til grønne arealer - Vi udsætter køer, ungkvæg og kalve, og de afgræsser hele sæsonen. Efter sæsonen indfanger vi kvæget og transporterer dem væk.

Areal til afgræsning - Arealet vælges netop til størrelsen på flokken, hvilket betyder at arealet sjældent ikke har den rigtige størrelse. Skulle det ske, flytter vi kvæget til et andet areal. Naturligvis holder vi også øje med vegetationen, så kvæget holder det nede. Er fx tagrør blevet for højt, slår vi det ned (tilkøb til aftalen), så kvæget igen kan afgræsse her.

Vil du høre mere om vores holdning og tilgang til dyrevelfærd kontakt:

Lars Olofsson - 20 87 60 70

Eller skriv her: [email protected]