Skip to Content

Dyrevelfærd

Kvæg på græs – hvorfor ikke?

Kvæg i produktionsstalde kontra kvæg i deres rette element - naturen.

RentaCow bringer de to verdener sammen og giver kvæget en nærende og sund sæson i deres rette element, hvor de kan græsse og leve så naturligt og frit som muligt.

Hovedparten (70%) af de konventionelle besætninger har slet ingen køer på græs.

Den hyppigste årsager er:

  • Problemer med management, da fokus i afgræsningsperioden ofte ligger på konventionel markdrift.
  • Risikoen for større produktionsomkostninger da tilsynet ofte besværliggøres af  bl.a. afstand.
  • Manglende tilvækst, da dyrene kun kan få det der nu engang gror på arealet og derved ikke foderoptimeres af landmanden. 

Aktiv dyrevelfærd

De hyppigste årsager til ikke at sætte kvæget på græs, er netop de opgaver som RentaCow løser.

Hos os er dyrevelfærd høj prioriteret og vi har en holdning til, hvor vigtig det er at gå aktivt ind i at passe på dyrene, naturen og miljøet.

Vi gør det nemt for kommuner, virksomheder og organisationer at markere deres holdning aktivt og vise, at de agerer på det.

Management - overlad det til RentaCow. 

Vi udsætter kvæg, ungkvæg og kalve, og de afgræsser hele sæsonen. Efter sæsonen indfanger vi kvæget og transporterer dem væk.

Antallet af kvæg vælges bedst muligt til arealets størrelse og beskaffenhed, men da vejeret har meget stor betydning for hvordan vegetationen udvikler sig henover sæsonen, tilbyder vi også løbende at tilfører eller fratage dyr for optimal afgræsning.

Vi tager altid kvæg fra, hvis det viser sig at der ikke vil være nok til at føde den udsatte flok på arealet.

 

Kontakt os i dag