Skip to Content

Kvæg

Naturplejekød med god samvittighed

Kvæg er drøvtyggere og kan leve af græs og blade i modsætning til svin og kyllinger, som skal opfodres på humane foderstoffer. Maven hos svin og kyllinger er ligesom menneskers maver, ikke indrettet til at nedbryde blade og græs.

Produktion af svin og kyllinger sker stort set altid på bekostning af natur og vandmiljø, da de modsat naturplejekvæg ikke bidrager til naturplejen.

Husk på at foder til svin og kyllinger typisk er importeret og dyrket på marker, der kunne have brødfødt den lokale befolkning. Transport af foder er også klimabelastende.

Når RentaCow sætter kvæg på græs, så benytter vi naturarealer, der ikke kan eller må dyrkes.

Disse naturarealer er helt afhængige af naturpleje med græssende dyr som skaber biologisk mangfoldighed og undgår at landskabet gror til i krat. 

Samtidig er de smukke, rolige dyr med til at berige vores hverdag og giver os større naturoplevelser.

Kødet kan spises med god samvittighed, fordi dyrene har haft det godt og har levet helt naturligt af det, der gror i naturen.

Metangas

Når kvæg nedbryder plantedele producerer de metangas i vommen.

Metangassen udledes gennem munden. Udslippet er dog væsentlig mindre, når dyrene udelukkende lever af græs i naturen, frem for varmebehandlet kraftfoder.

Faktisk indeholder det friske forårsgræs så mange græsolier, at det i de første par måneder helt neutraliserer metangassen hos kvæget. 

Fødevareforbrugets påvirkninger

For at opnå et samlet billede af en fødevareproduktion, er det vigtigt at inddrage alle væsentlige parametre som transport (fly/lastvogn/tog/skib), nedkøling, konservering, produktionsudledning, produktionsmetode osv.

Med det som udgangspunkt er produktionen af oksekød, som naturplejekød, hverken mere eller mindre miljøbelastende, end en hvilken som helst anden fødevareproduktion.

Faktisk tillader vi os at konkludere, at naturplejekød er godt for natur og biodiversitet, ligesom universitets professor Rasmus Ejernæs har gjort det i en episode af radioprogrammet Vildspor.

Naturplejekød er slutproduktet af kvæg, der har haft det godt, gået frit og på naturlig vis har plejet et naturarealer og skabt mere biodiversitet. Kvægets afgræsning reducerer desuden behovet for maskiner, der larmer, bruger fossile brændstoffer, skal vedligeholdes – og udleder CO2.