Skip to Content
Læs mere om Biodiversitet

Sammen med os
kan du nu øge biodiversiteten

Vælg en naturlig og bæredygtig løsning, når fredede og grønne arealer skal plejes og vedligeholdes

Biodiversiteten er udfordret

Biodiversitet betyder mangfoldighed af arter og arter kræver mangfoldige levesteder. Vild natur er mangfoldig.

Når vi reducerer den vilde natur, fører det til nedgang af arter og liv. Når en art er udryddet, kan den ikke genskabes, men det kan et levested.

Du, din virksomhed, din kommune kan sammen med os hjælpe, ved at ændre jeres maskinslåede parker og tilgroede vildnis til naturlige og mangfoldige arealer.

Vær med til at genskabe levesteder FØR arterne uddør.

Læs mere om kvæg og miljø

Naturpleje

Tilrettelæg naturplejen af jeres grønne arealer i samarbejde med RentaCow og lad os stå for tilsyn og øvrig pasning af foldene i hele sæsonen.

Vi har stor erfaring med at vælge det rette kvæg til de bevoksninger, der er på foldene.

Læs mere

Kommuner

I kommunerne er der mange arealer, der kunne have glæde af naturlig afgræsning med kvæg, hvilket er den letteste måde at øge og samtidig sikrer biodiversiteten.

Skal området indhegnes, invasive arter bekæmpes, landskabet forskønnes, sociale fristeder etableres, står vi ligeledes også gerne for det.

Vi står gerne for hele processen og sørger for, at opfylde kommunens krav til området.

Virksomheder

Som virksomhed kan du også bidrage til øget biodiversitet, enten ved at omlægge egne arealer fra energi- og arbejdskrævende intensiv græsslåning, til afgræsning med kvæg.

Vi forestår gerne hele processen og gerne i samarbejde med vores naturrådgivere og landskabsarkitekter, hvis ønsket også er et uderum for social samvær og afstresning.

Ejer din virksomhed ikke selv fritliggende arealer, eller tillader lokalplanen ikke dyr, kan din virksomhed alligevel godt bidrage til en biodiversitetsforøgelse og en forskønnelse af vores fælles jord.

Giv os et kald, så vender vi sammen med dig, meget gerne de muligheder RentaCow har for at opfylde dit ønske.

Lars Olofsson
Founder, Direktør
Telefon 20 87 60 70
[email protected]

Nemt at komme i gang, RentaCow leverer totalløsninger.

Kvæg til naturpleje og afgræsning er den bæredygtige løsning, der også sørger for, at biodiversitet, flora og fauna - udvikles.

Et projekt forløber typisk sådan:

Vi afholder et møde, hvor vi besigtiger arealerne
Vi giver tilbud på den totalløsning, der passer til jer og arealet
I giver jeres accept
Vi udsætter kvæg straks sæsonen går i gang, vi holder opsyn og hjemtager dem igen når sæsonen er slut