bæredygtig afgræsning og naturpleje
  • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Naturplejeprojekter

Flere og flere danske kommuner og virksomheder får øjnene op for, at lade Rent a Cow sørge for professionel naturpleje af fredede arealer.

Naturpleje med kvæg er en vigtig brik i forhold til at få skabt bedre og mere varieret dansk natur på fortrinsvis fredede arealer og andre arealer der ikke er egnet til traditionel landbrugsdrift.

Her kan du læse om nogle af de naturplejeprojekter vi løser i dag.

Vallensbæk Kommune

Naturpleje i Vallensbæk Kommune

På trods af, at Vallensbæk Kommune ligger tæt på Storkøbenhavn, så råder de over en række fredede naturarealer, som har bedst af at blive plejet med kvæg. Det kan Rent a Cow heldigvis hjælpe med.

Vallensbæk Kommune lægger vægt på Rent a Cows høje standarder indenfor naturpleje og dyrevelfærd - samt information til og inddragelse af lokale beboere i nærheden af foldene. De frede naturarealer har de seneste år ikke været optimalt naturplejet og kommunens biologer ser derfor frem til, at Rent a Cows søde firbenede venner overtager plejen til gavn for plante- og dyreliv.

Hørsholm Kommune

Naturpleje i Hørsholm Kommune, Mariehøj Allé

Ved Mariehøj Allé i Hørsholm er et 5 hektar frodigt areal med en lille sø og et vandløb. Arealet har tidligere været naturplejet af får, men deres gøren og laden viste sig ikke at give bedre natur. Derfor har Hørsholm Kommune nu valgt, at lade naturkvæg stå for afgræsningen af arealet i samarbejde med Rent a Cow. Der er opsyn med kvæget igennem hele sæsonen for at sørge for, at kvæget har det godt og at græsningstrykket er passende, så vi opnår den bedst mulige pleje af naturen.

Der findes ikke mange naturarealer i Hørsholm Kommune og netop derfor har arealet særlig interesse for kommunens medarbejdere. De er utrolig aktive og hjælpsomme i alle henseender.

Langs folden er en cykel- og gangsti der flittigt bliver benyttet af områdets beboere. Hver eneste gang Rent a Cow har besøgt arealet har vi talt med naboer, der entusiastisk fortæller om glæden ved at have kvæget gående tæt på deres bolig.

Naturmedarbejderne hos Greve Kommune er meget engagerede i at få naturplejet netop dette areal optimalt. Afgræsningen er foregået i tæt samarbejde, hvilket giver de bedste resultater på arealet.