Naturpleje med kvæg er effektiv og skånsom for naturen

Generelt anbefales kvæg som de bedst egnede græsningsdyr, idet de kan pleje de fleste naturarealer, og de er ideelle til vedligeholdelse af enge, overdrev og heder med deres vekslende afgræsningsmønstre. Kvæg tåler tillige en våd bund sammenlignet med andre dyrearter, men man skal være opmærksom på, at de kan give en del optrædning. Ønskes der en genopretning af eksisterende natur, er det en mulighed at lade får og geder gøre det grove arbejde og så efterfølgende indsætte kvæg på arealet.

Det anbefales, at der i naturplejesammenhæng benyttes kødkvægsracer. Kødkvæg er generelt en bedre evne til at udnytte forskellige emner med et lavt næringsstofindhold end kvæg af malkerace. Naturplejere skal let kunne kælve, og kalvene skal tillige have en stor livskraft. Dyrene skal have et godt temperament, da de ikke bliver håndteret så ofte, og de skal kunne gå i områder, der er åbne for offentligheden og derfor kan være meget besøgte.

Gødningsklatter

Dyrene lægger deres gødning tilfældigt, hvilket medfører en mosaik af vegetation, der nogle steder er høj og næringspåvirket.
Kvæg undgår de steder, de for nylig har efterladt gødning på. Efter nogen tid græsser de her igen, da den er friskere og mere næringsrig.

DYREVELFÆRD

Køer i produktionsstalde - arealer, der er overbegroede. Rent a Cow bringer de to verdener sammen og hjælper køerne til at få en nærende og sund sæson i deres rette element, hvor de kan græsse og pleje trængende arealer.

70% kommer aldrig på græs ...