bæredygtig afgræsning og naturpleje
 • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Naturpleje med kvæg er effektivt og skånsom for naturen

Få professionaliseret jeres naturpleje med kvæg på enge, heder og overdrev og andre kommunale og statslige naturarealer. Hos Rent A Cow kan vi tilbyde bæredygtige løsninger, der kommer både kommunen og borgerne til gode.

Kvæg til naturbevarelse og naturpleje

Køer til naturbevarelse og naturpleje

En løsning fra Rent a Cow er ressourcebesparende for kommunen, idet vi varetager alt fra start til slut. Rent A Cow kan være et alternativ for kommunen, der i dag selv tegner aftaler med lokale bønder eller en ny type løsning til kommunen, som grundet en lav kvægbestand i området ikke tidligere har haft mulighed for at realisere den grønne og bæredygtige løsning.

Med Rent A Cows koncept bringer vi naturen tilbage til dens rette element. Vi benytter os udelukkende af fagmænd til at håndtere kvæget og har høje etiske standarder omkring dyrevelfærd og sikkerhed.

Vi kan, som nævnt, tilbyde kvalitetssikrede pakkeløsninger til håndtering af jeres naturarealer, f.eks.:

 • Levering og udlejning af egnet kvæg til afgræsning af jeres arealer
 • Professionelt opsyn med kvæget
 • Backup fra tilknyttede dyrlæger
 • Registrering og lovpligtig indberetning af kvæget
 • Etablering af sikker indhegning efter gældende lovkrav
 • Opsætning af læskur
 • Etablering af vanding
 • Faglig hjælp til vurdering af naturplejeindsatsen på de enkelte arealer
 • Hjælp til ansøgning om hektarstøtte
 • Valg af kvægracer ud fra arealets beskaffenhed i samarbejde med fagmænd
 • Indfangning og transport til og fra græsarealet
 • Mulighed for at købe naturplejekød til kommunens institutionskøkkener, personale eller lignende

Kontakt Rent a Cow for at høre mere om jeres muligheder med bæredygtig naturpleje

Køb kød fra dansk naturkvæg her