bæredygtig afgræsning og naturpleje
  • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Hvad koster det?

Selvom både virksomheder, kommuner, regioner mv. ønsker at tage aktiv del i naturpleje og dyrevelfærd, er det ikke uvæsentligt hvad det koster.

PRIS: Der er mange variabler

Vi kan ikke fortælle hvad det vil koste, at få kvæg til at afgræsse eller naturpleje dine områder. Ikke fordi vi ikke vil, men fordi der er så mange variabler, at det ikke giver mening at komme med et estimat uden at have set arealerne.

Køer til naturbevarelse og naturpleje

Af variabler kan nævnes:

  • Arealets størrelse (er afgørende for antallet af kvæg)
  • Arealets konditioner (eng, strand, sten? Er afgørende for, hvor meget det kræver at hegne)
  • Hvad er formålet med kvæget? Er der tale om afgræsning eller naturpleje? (er afgørende for, hvor meget støtte der kan søges)
  • Vegetation på arealet (afgørende for, hvilken type kvæg der skal sættes på og hvordan folden skal deles op)
  • Afstand til el og vand (etablering)

Det er derfor nødvendigt for os, at bese arealerne inden vi kan give et tilbud på etablering af fold og efterfølgende pleje (kvæg).

Kontakt Rent a Cow

Når du kontakter Rent a Cow laver vi i første omgang en vurdering af arealet ved at kigge på luftfoto. Herefter aftaler vi et møde, hvor vi besigtiger arealet sammen. Så laver vi en beregning på, hvor meget der skal hegnes, hvordan der skal hegnes og hvor meget kvæg der kan gå på arealet, hvor vi inddrager alle faktorer. Med i tilbuddet er også et estimat på, hvor meget der evt. kan opnås i støtte.

Kvæget skal gå fra forår til efterår, så kontakt os allerede i dag!