bæredygtig afgræsning og naturpleje
  • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Kvæg og miljø

Hvis vi vil have fuldstændig miljøneutral føde, skal vi selv på gåben ud i naturen og samle det. Sådan er virkeligheden jo ikke. Målet er derfor, at begrænse belastningen mest muligt.

Fakta om kvæg og miljø

  • al fødevareproduktion har miljømæssige omkostninger
  • vi skal have noget at spise og gerne kød, der er rig på proteiner

Vi må derfor veje tingene op mod hinanden, så vores grundlag og forudsætninger vi vurderer ud fra, bliver mest rigtige.

Naturpleje og biologisk mangfoldighed

Drøvtyggere omsætter og nedbryder græs og blade på steder, hvor vi ikke kan dyrke andre spiselige afgrøder. Samtidig er naturarealerne helt afhængige af naturpleje med græssende dyr, for at holde åbne landskaber med stor biologisk mangfoldighed. Til sammenligning forurener produktionen af svin og kyllinger vores natur og vandmiljø uden at bidrage til naturplejen. Svin og kyllingers maver er, ligesom menneskers maver, ikke indrettet til at nedbryde blade og græs og opfodres derfor primært på humane foderstoffer. Disse er for en stor del importeret og dyrket på marker, der kunne have brødfødt den lokale befolkning.

Inddrag alle parametre

Køer er smukke dyr der kan være med til at forskønne vores hverdag

For at opnå et samlet billede af en fødevareproduktion, er det vigtigt at inddrage alle væsentlige parametre som transport (fly/lastvogn/tog/skib), nedkøling, konservering, produktionsudledning, produktionsmetode osv. Med det som udgangspunkt er produktionen af oksekød, som naturplejekød, hverken mere eller mindre miljøbelastende, end en hvilken som helst anden fødevareproduktion.

Men faktisk tillader vi os at konkludere, at det på andre områder er med til at gøre noget godt for miljøet. For naturplejekød er slutproduktet af kvæg, der har haft det godt, gået frit og på naturlig vis har vedligeholdt et græsareal. Alternativt skulle dette areal i stedet holdes med maskiner, der larmer, bruger olie og brændstof, skal vedligeholdes og udleder udstødning / CO2.

Samtidig er de smukke dyr med til at forskønne vores hverdag og uderum – og kødet kan spises med god samvittighed, fordi dyrene har haft det godt og har levet af naturligt foder på engene – uden kunstige tilsætningsstoffer.

Drøvtyggere

Drøvtyggere producerer methangas under gæringsprocessen i vommen. Methangassen udledes gennem munden. Udslippet er dog væsentlig mindre, når dyrene udelukkende lever af græs og anden naturlig kost, frem for kraftfoder. Faktisk indeholder det friske forårsgræs så mange græsolier, at det i de første par måneder helt neutraliserer methangassen hos kvæget.