bæredygtig afgræsning og naturpleje
  • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Kogræsserforening

Overvejer du en kogræsserforening i det område du bor, så lad Rent a Cow stå for alt det praktiske i forhold til kvæget.

Kogræsserforening gavner miljø og dyrevelfærd

Opret en kogræsserforening og lad Rent a Cow stå for det praktiske omkring kvæget

Er I en gruppe der overvejer at pleje naturen i jeres lokalområde? Og samtidig sikre, at det kød du spiser er fra dyr, der har haft et godt liv før de blev slagtet? - Ja, så var det måske noget for jer at oprette en kogræsserforening.

Flere fordele

I en kogræsserforening går man typisk sammen om at købe eller leje nogle dyr, men ikke hos Rent a Cow. Vi sætter gratis kvæget på jeres grønne areal og medlemmerne af jeres forening forpligter sig til at købe det.

Kvæget græsser i en fold og sikrer på den måde, at området ikke vokser til med krat, bjørneklo og skov.

I nogle foreninger findes der både medlemmer og støttemedlemmer. Medlemmerne har hver en kvart eller en ottendedel anpart i et dyr og har dermed ret til kød. Støttemedlemmerne kan derimod kun købe kød, hvis der bliver noget i overskud efter slagtningen. Rent a Cow sætter kvæget på græs om foråret (april/maj) og slagter i efteråret.

Normalt betaler foreningerne selv for dyrlægebesøg mv., men ikke hos Rent a Cow. Medlemmerne betaler en smule mere pr kg når kvæget er slagtet - til gengæld sørger Rent a Cow for dyrlægebesøg og anden pleje i det omfang det måtte være nødvendigt.

Stil spørgsmål og få svar

Har du spørgsmål til foreningsarbejde, slagtning, hegning, kvæg eller lignende, så brug denne gruppe. Del gruppen med andre medlemmer af din forening:

Kogræsserlaug - spørgsmål og svar

Find et godt godt område til kvæget?

I mange kommuner er der næsten ingen kvæggårde tilbage og afgræsning af enge er stort set ophørt. Det har medført, at engene er ved at vokse til med høje planter og pilekrat. Desuden breder kæmpebjørnekloen sig mange steder i enge og på skrænter, hvor den ødelægger det naturlige plante- og dyreliv.

Kommunerne er interesseret i at genskabe de lysåbne og artsrige enge og skrænter. Derfor er kommunerne også glade for, at der bliver flere kogræsserforeninger, så deres køer kan være med til at afgræsse engene og dermed forhindre at de gror til.

For at støtte denne udvikling har kommunerne i en årrække ydet betydelige tilskud til indkøb og opsætning af hegn.

Rent a Cow tilbyder

  • Kontrakt på kvæget
  • Kvæg til afgræsning af foreningens område
  • Professionel indhegning af arealet
  • Tilkobling til vand
  • Opsætning af læskur, hvis ønsket
  • Gode råd til foreningens medlemmer ift. fodring, pleje og opsyn
  • Tilknyttet dyrlæge
  • Transport og indfangning af kvæget
  • Slagtning og levering

Kontakt Rent a Cow for at høre mere om samarbejdet med jeres kogræsserforening