bæredygtig afgræsning og naturpleje
 • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Garanteret Dansk Naturpleje Kød

Rent a Cow har sat sig for, at sætte en høj standard indenfor naturpleje og afgræsning. Vi støtter derfor op om initiativet GDNK®

Rent a Cow sætter standarden højt for naturplejekød

GDNK - Garanteret Dansk Naturpleje Kød

Afgræsning og naturplejekød med kvæg er vigtig for den danske fauna. Hos Rent a Cow har vi derfor valgt, at støtte op om GDNK-mærkningsordningen for naturplejekød. Vi benytter kun mærkningen på det af vores eget kød der overholder kravene.

Er du producent, slagteri eller lignende og ønsker at benytte GDNK-mærket på jeres eget kød, så kontakt Rent a Cow.

Krav til kød mærket med GDNK®-logoet

 1. Kødet er fra kvæg
 2. Kødet er ikke blandet med andet kød der ikke overholder GDNK®-krav
 3. Kvæget har afgræsset eller naturplejet arealer der ikke ville være benyttet til dyrkning af human-føde, som f.eks. korn eller majs, herunder:
   
  • Henlagte arealer ejet af virksomheder, kommuner, regioner eller staten
  • Arealer underlagt Natura 2000 direktivet
  • Arealer underlagt §3 direktivet
 4. Kvæget har været minimum 150 dage på græs (punkt 3) indenfor det sidste år inden slagtning
 5. Kvæget er blevet transporteret (lastbil, traktor eller lign.) maksimalt 4 gange ifm. punkt 4
 6. Kvæget har ikke fået foderstoffer eller lignende, mens de var på græs (punkt 3)
 7. Ved godkendelse i GDNK-regi medsendes udskrift fra CHR på det pågældende kvæg

Kontakt Rent a Cow for information om GDNK-mærket (Garanteret Dansk Naturpleje Kød)