bæredygtig afgræsning og naturpleje
 • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Blog

Naturplejekød - et regneeksempel

  Galloway og Aberdeen Angus leverer begge prima kød. Større kvægracer kræver større areal per dyr, ligesom andre naturarealer kan give lidt andre tal.

  Dyrene

  Naturplejekøer med opvækst (en ko, en kalv og en kvie) giver mulighed for ca. hvert år, at slagte et dyr på ca. 2 år pr naturplejeko, når populationen af naturplejekvæg har den størrelse, der passer til arealet. Hvert dyr der slagtes, afgræsser således i 2 år.

  Behov for naturareal til afgræsning og hø

  Per slagtet naturplejedyr (små dyr) bruges ca. 2/3 ha til afgræsning og 1/3 til naturplejehø, dvs. 1 ha om året i to år.

  Slagtet dyr

  Galloway vejer ca. 250 kg efter slagtning og resulterer i 180 kg kød inkl. suppeben (erfaring fra Naturplejelaug Laanshøj med ko over 2 år, og hvor 13,5 kg rygben blev fraskåret).

  Angus er lidt større end Galloway og resulterer i ca. 220 kg kød inkl. suppeben (erfaring fra Værløse Naturplejeforening - Koklapperne).

  Kød produceret på naturareal

  Naturområder giver 90-110 kg kød inkl. suppeben pr ha pr år. 300.000 ha naturareal giver således mellem 27.000.000 - 33.000.000 kg kød inkl. suppeben om året.

  Hvor mange mennesker kan beskyttet natur levere kød til?

  Forbruget af oksekød i Danmark er ca. 150 mill. kg pr år. Heraf er de 14% netto import svarende til 21 mill. kg. De 300.000 ha naturarealer med en produktion på til sammen ca. 30 mill. kg kød kan både plejes og levere ca. 20% af vores kødforbrug. Det kunne også erstatte nettoimporten af kød.

  Kilde: Natlan.dk

  Relaterede indlæg


  0 kommentarer

  Skriv en kommentar