bæredygtig afgræsning og naturpleje
  • Bæredygtig afgræsning og naturpleje fra Rent a Cow

Blog

At opdrætte kvæg til menneskeføde er ikke uforenelig med en humanitær eller miljømæssig dagsorden. 

Kvæg, der græsser naturområder giver sundere kød viser forskning. 

Galloway og Aberdeen Angus leverer begge prima kød. Større kvægracer kræver større areal per dyr, ligesom andre naturarealer kan give lidt andre tal. 

For at reducere klimabelastningen skal vi spise sæsonens grøntsager, lokale produkter og mindre kød. Ved at udskifte kødet til dansk naturplejekød tager vi samtidig et medansvar for at sikre den biologiske mangfoldighed.